استارت آپ سه سرعته شیمی دهم

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

استارت آپ سه سرعته شیمی کنکور

بدون امتیاز 0 رای
3,800,000 تومان
3,800,000 تومان

استارت آپ سه سرعته شیمی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
990,000 تومان
690,000 تومان
990,000 تومان
990,000 تومان
690,000 تومان

پکیج امتحان نهایی عمومی ها(اقیانوس)

بدون امتیاز 0 رای
3,360,000 تومان

در این پکیج تدرس کامل درس های ادبیات(دکتر جعفری) ،تعلیمات دینی(استاد جواز)،عربی(استاد مختارنامه) و زبان(دکتر نوربخش) جهت آمادگی برای امتحان…

3,360,000 تومان
590,000 تومان

شب امتحان زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
300,000 تومان

کارسوق ترم اول شیمی دهم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

در این کارسوق کل مطالب مربوط به ترم اول شیمی دهم به صورت آفلاین تدریس شده سپس در جلسات آنلاین…

80,000 تومان

کارسوق ترم اول شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

در این کارسوق کل مطالب مربوط به ترم اول شیمی دوازدهم به صورت آفلاین تدریس شده سپس در جلسات آنلاین…

90,000 تومان

کارسوق ترم اول شیمی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

در این کارسوق کل مطالب مربوط به ترم اول شیمی یازدهم به صورت آفلاین تدریس شده سپس در جلسات آنلاین…

80,000 تومان
1,500,000 تومان