رتبه 45 کنکور سراسری 90

فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مولف و ویراستار کتاب های خیلی سبز و گاج

سابقه 11 سال مشاورهه و تدریس ادبیات کنکور

طراح آزمون های آزمایشی